Kategoriarkiv: Bolyst og samfunnsutvikling

Blomsøya_Annette Bär

Bolyst og mobilisering

Bolyst og mobilisering er viktige stikkord i jobben med å holde distriktene levende. Det var også fokus på et seminar arrangert av den nyetablerte Syv Søstre natur- og kulturpark, i Alstahaug kommune på Helgeland.

Inger Hansen fra Bioforsk Nord Tjøtta innledet seminaret. Foto: Norvald Ruderaas
Inger Hansen fra Bioforsk Nord Tjøtta innledet seminaret. Foto: Norvald Ruderaas

Forsker ved Bioforsk Nord Tjøtta, Inger Hansen, er prosjektleder for Syv Søstre natur- og kulturpark. Hun åpnet seminaret med å gi en kort introduksjon til målsettingen for den nyoppstartede parken i Alstahaug kommune. Et hovedmål for Syv Søstre natur- og kulturpark er bedre tilrettelegging for turister og lokalbefolkning, samt å bidra til næringsutvikling, verdiskaping og bolyst.

Blant tiltakene har vært oppretting av kultursti med informative plakater om kulturlandskapet på Tjøtta.

-Hensikten med slike tilrettelegginger er å gjøre parkområdet attraktivt og tilgjengelig for folk, sa Hansen.

Oppretting av kultursti på Tjøtta. Foto: Maja S. Kvalsund
Oppretting av kultursti på Tjøtta. Foto: Maja S. Kvalsund

Landskapspark gir verdiskaping

Bolystseminaret trakk over 60 deltagere fra hele parkområdet. Blant publikum var både politikere, lokale næringsaktører og lokalbefolkning uten spesielle næringsinteresser – alle med en særinteresse av å skape lokal vekst og bolyst.

-Fordelen med å være medlem av en slik park er at man kan stå sammen om å ta vare på de verdiene vi har i områdene og videreutvikle dem. Det vil gi fellesskap og langsiktighet for lokale næringsutøvere, sa Hansen i innledningen til seminaret.

Seminaret trakk mange interesserte deltagere. Foto: Norvald Ruderaas
Seminaret trakk mange interesserte deltagere. Foto: Norvald Ruderaas

Mobilisering oppnås gjennom involvering

Sosialantropolog Dag Jørund Lønning er rektor ved Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling og forsker på bygdeutvikling. Han ble invitert til å fortelle om hva som ligger i det med å skape bolyst og mobilisering i et lokalsamfunn.

-Dialog og samarbeid er hovedstikkord for å kunne oppnå mobilisering, sier Lønning.

-En gylden regel er at den enkelte må kjenne eierskap til ideen eller målsettingen med den.

Dag Jørund Lønning fortalte om mobilisering av lokalsamfunn. Foto: Norvald Ruderaas
Dag Jørund Lønning fortalte om mobilisering av lokalsamfunn. Foto: Norvald Ruderaas

Lokalbefolkningen må altså involveres på en måte som føles reell. Den enkelte må føle at deres bidrag blir tatt seriøst, ellers vil mobiliseringen mislykkes. Det handler om man må ha en motiverende drivkraft som treffer personlig – enten det er fordi medvirkning vil gagne egen bedrift, fordi det vil gagne lokalsamfunnet generelt, eller fordi man har et personlig engasjement for å delta i prosjektet.

-Ved å skape attraktive lokalsamfunn for de fastboende, skaper man samtidig et attraktivt reisemål for besøkende, sier Lønning.

En plass

Deltakerne på seminaret fikk se den såre kortfilmen «En plass», hvor Darta Sturite deler sine tanker rundt det å føle tilhørighet til et sted og følelsen av å ha en hjemplass. Sturites barndom ble sterk preget av at familien gjentatte ganger flyttet mellom Norge og Latvia, noe som resulterte i at hun ikke har fått et sterk tilknytning til noen av stedene.

I filmen blir vi også introdusert for Signe Hjellestad Jørgensen, ei jente oppvokst i den lille bygda Tjøtta. Signe føler sterk tilhørighet til sin hjemplass, og er veldig bevisst på at det er her hun kommer fra og det er her hun har sine røtter.

Gjennom denne kortfilmen viser Sturite noe av det essensielle ved hvordan man skaper bolyst i et lokalsamfunn; nemlig betydningen av å føle tilhørighet og identitetstilknytning.

Filmskaper Darta Sturite (t.h.) og hennes venninne Signe (t.v.). Foto: Oda Dendika Damås Olsen
Filmskaper Darta Sturite (t.h.) og hennes venninne Signe (t.v.). Foto: Oda Dendika Damås Olsen

Kreative tiltak river ned gjerdet

Eldbjørg Fagerjord fra Grønfjelldal i Rana kommune, brenner for bygdeutvikling og for bygdefolket. Hun holdt foredrag om hva som skjer i den lille hjembygda. Gjennom kreative tiltak og aktiviteter, har de blant annet fylt opp skolen og barnehagen og fått ny giv. Ved å skape stolthet og stå-på-vilje blant lokalbefolkningen kan man oppnå positive ringvirkninger som også strekker seg utenfor bygda. Men resultatene krever ildsjeler som er villige til å kjempe mot stadig press om lokale sparetiltak, nedlegginger og sentralisering.

-Det er tungt å stadig måtte kjempe for bygda i stedet for å kunne få utvikle den. Men, sier Fagerjord, vi glemmer heller aldri hva som er viktig for oss når vi hele tiden må kjempe for det.

-Mottoet vårt i Grønnfjelldal er «Vi sitter ikke på gjerdet, vi river det ned!». Ellers blir lite gjort.

Krigsminnesmerket på Tjøtta er ett av flere historiske markeringer i parkområdet. Foto: Håkon Sund
Krigsminnesmerket på Tjøtta er ett av flere historiske markeringer i parkområdet. Foto: Håkon Sund
Hysvær, Vega verdensarvområde

Bolystseminar

Syv Søstre natur- og kulturpark inviterer til Bolystseminar på Søvik samfunnshus, onsdag 5. november kl. 18.45 – 22.00.

Program

18.45 – 19.00 Velkommen. Litt om Syv Søstre natur- og kulturpark og bakgrunnen for møtet. V/ forsker Inger Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta. Prosjektleder for Syv Søstre natur- og kulturpark

19.00 – 19.30 Temaet bolyst presenteres av dagens møteleder. V/ professor i bygdeutvikling, Dag Jørund Lønning, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Sosialantropolog med spesiell interesse for menneskelig nyskaping

19.30 – 19.50 Hva skjer i Grønnfjelldal? V/ ildsjel og journalist Eldbjørg Fagerjord

19.50 – 20.30 Pause med servering av elgsådd fra Margrethes kafé

20.30 – 20.50 Kortfilmen «En plass» – film fra Tjøtta om det å ha et hjemsted. Av Darta Sturite, én av fem vinnere av dokumentarfilmidékonkurransen Dokfilmfangst. Filmen hadde premiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar 2014

20.50 – 21.10 Verdiskaping som grunnlag for bosetting. V/ Distriktssenteret

21.10 – 21.55 Diskusjon – Hva er viktig for at folk skal ha lyst til å bosette seg i utkantstrøk og hva kan vi gjøre for at folk skal ønske å bli? Representant fra kommunen til stede som kan svare på spørsmål om hvordan det tilrettelegges for bosetting og bolyst i kommunen

Ordstyrer: Dag Jørund Lønning

21.55 – 22.00 Avslutning og vel hjem. V/ Inger Hansen

Seminaret er gratis og åpent for alle med engasjement for bygda si!

Flott om vi får en pekepinn om hvor mange som kommer! Send en e-post til inger.hansen@bioforsk.no eller en sms til 90627634 – gjerne innen 3. november.