Kategoriarkiv: Om parken

Syv Søstre natur- og kulturpark

Kontakt oss: post@syvsostrepark.no

Landskapsområdet fra Tjøtta til Søvik med tilliggende øyer sør i Alstahaug kommune, er rik på kulturhistorie og naturverdier. Blant annet er området kjent for sin vikinghistorie, krigshistorie, Petter Dass museet, et nydelig og veldrevet kulturlandskap (som for eksempel Blomsøy-Hestøy-Skålvær, som har status som ett av Norges 22 utvalgte kulturlandskap), samt en flott skjærgård og sagnomsuste fjell med rikelige turmuligheter.

Et fellestrekk i det definerte landskapsområdet er at potensialet i form av historie, kultur og natur ikke på langt nær er utnyttet. Pr dags dato er tilretteleggingen for turister begrenset, både når det gjelder basisbehov og opplevelsestilbud. Mange severdigheter kommer ikke godt nok fram og det er stort potensiale i at flere muligheter og ideer kan bidra til ny næringsaktivitet og verdiskaping. Dette gir grunnlag for utvikling av både reiselivsnæring og områdets attraktivitet som bosted og levested.

Et av hovedmålene for Syv Søstre natur- og kulturpark er å tilrettelegge området bedre for turister og lokalbefolkning, samt bidra til næringsutvikling, verdiskaping og bolyst i det definerte området

Organisering

Parken er i etableringsfasen, og det er etablert et toårig prosjekt finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune og Helgeland Regionråd. I tillegg bidrar Bioforsk Nord Tjøtta og Alstahaug kommune med egenkapital, samt næringslivet, lag, beitebrukere m.m. med egeninnsats. Alstahaug kommune er eier av prosjektet og Bioforsk Nord Tjøtta har prosjektledelse og sekretariat.

Det er etablert et styre for prosjektet som skal sikre parkens framgang og formell forankring. Styret består av:

  • Bård Anders Langø (styreleder), Alstahaug kommune
  • Inger Hansen/Annette Bär (sekretariat), Bioforsk Nord Tjøtta
  • Annie Marskar Henriksen, Hestøysund
  • Anette Jåstad, Ervika Besøksgård Mindland
  • Sissel Eide Aasen, Tjøtta
  • Irena Jovic, Petter Dass Museet
  • Lyder Sund, Trofors/Sentrum næringshage

Det er dannet arbeidsgrupper som i prosjektperioden jobber med konkrete problemstillinger, tiltak og aktiviteter innen hver av parkens satsingsområder: